کارشناس مرکز مشاوره صادرات و واردات

مرکز مشاوره صادرات و واردات با هماهنگی اتاق بازرگانی تهران و به منظور ارائه خدمات مشاوره ای و تسهیل امور مطالعاتی برای بازرگان ها در مسیر صادرات و واردات در بهار 1398 راه اندازی گردیده است. سایت مرکز مشاوره واردات و صادرات در آدرس irexportex.com علاوه بر پوشش اخبار و تحلیلهای فضای بازرگانی، به ارائه گزارشهای اختصاصی در محصولات مختلف و همچنین بازارهای جهانی می پردازد و به علاوه شرایط را برای دریافت مشاوره های اختصاصی از کارشناسان خبره صادرات و واردات را فراهم آورده است.
دکمه بازگشت به بالا